Søk med hjelp av fagfolk - Namsos kommune

Namsos kommune

Søk med hjelp av fagfolk

Søk med hjelp av fagfolk

Enkelte ting kan du ikke søke om selv. Da må du kontakte en ansvarlig søker som sender inn søknaden på dine vegne. Din rolle som tiltakshaver i byggesaken, er at du eier tiltaket. 

Foretak som skal ha en ansvarlig rolle i en byggesak (som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende) må erklære ansvarsrett.

En erklæring om ansvarsrett bekrefter for kommunen at foretaket påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for søknaden, og at de har den nødvendige faglige kompetansen som loven krever. 

Ansvarlig søker må sende inn erklæringene 

  • Ansvarlig søker må sende inn erklæring om ansvarsrett for søkende og prosjekterende foretak sammen med byggesøknaden. 
  • Ansvarlig søker trenger ikke å sende inn erklæring om ansvarsrett for de som skal utføre arbeidene, før de skal sette i gang.
  • Sammen med erklæringen fra det utførende foretaket må det også følge med en oppdatert gjennomføringsplan. Arbeidet kan starte umiddelbart etter at ansvarlig søker har sendt inn den oppdaterte gjennomføringsplanen og erklæringen fra det utførende foretaket til kommunen.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30