Nabovarsel - Namsos kommune

Namsos kommune

Når må du sende nabovarsel?

Når må du sende nabovarsel?

Hovedregelen er at du alltid skal varsle om byggearbeider.. Skal du sette opp noe som er søknadspliktig, skal du vanligvis varsle naboen.

Du trenger ikke varsle naboene om innvendige fysiske arbeider eller når arbeidet i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere. Du kan også slippe å nabovarsle hvis du skal bygge på en eiendom hvor det er stor avstand til naboene, eller du skal sette opp en mindre bygning som naboen ikke kan se fra sin eiendom. Du trenger heller ikke å nabovarsle hvis det du skal gjøre er unntatt søknadsplikt

Ta kontakt med kommunen din hvis du er usikker på om det er nødvendig å sende nabovarsel.  

Les mer om nabovarsel her.

Skjema - nabovarsel

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30