Ferdigattest og brukstillatelse - Namsos kommune

Namsos kommune

Ferdigattest og brukstillatelse

Ferdigattest og brukstillatelse

Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om en ferdigattest. Først når søknaden er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen.

Slik går du fram

  • Du må fylle ut og sende kommunen en søknad om ferdigattest når bygget er ferdig
  • Husk at selv små justeringer av bygningen, må nevnes i søknaden
  • Vent på svar fra kommunen før du tar i bruk bygningen

Søknadsskjema ferdigattest - byggesak

Når søker jeg om ferdigattest?

Når du søker om ferdigattest bekrefter du at du har bygget i henhold til den godkjente byggesøknaden din, og i tråd med plan- og bygningslovens krav.

  • Når bygget er ferdig, må du søke kommunen om en ferdigattest.
  • Det tar 3 uker fra du søker om ferdigattest til du kan ta i bruk bygget.
  • Først når søknaden er godkjent, har du lov til å ta i bruk bygningen.

Hva må jeg fylle ut?

Du fyller ut skjemaet, og legger kun ved vedlegg hvis noe har endret seg siden du søkte. Vær obs på at dette kun gjelder små endringer som ikke har betydning for tillatelsen som er gitt eller for naboene, hvis ikke skulle du ha nabovarslet på nytt.

Husk å sende inn oppdaterte tegninger som vedlegg til ferdigattesten hvis det har skjedd slike mindre endringer.

Kan jeg ta i bruk bygget før det er helt ferdig?

Hvis det kun gjenstår små arbeider på bygget, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden oppgir du hva som mangler og frist for ferdigstillelse. En mindre mangel kan være at utomhusarealene ikke er ferdig opparbeidet. Husk at bygningen ikke kan tas i bruk hvis du ikke har enten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30