Dette må du sjekke før du starter å bygge - Namsos kommune

Namsos kommune

Dette må du sjekke før du starter å bygge

Dette må du sjekke før du starter å bygge

Flere byggearbeider er nå unntatt søknadsplikt og det er gjort enklere for deg å bygge enkelte mindre nybygg.

  • Det betyr samtidig at du selv må ta ansvar for å avklare at det som skal gjøres er i tråd med arealplaner, reglene i plan- og bygningslovgivningen og annen offentligrettslig lovgivning som veglov, jernbanelov med videre.
  • Det du skal bygge må heller ikke komme i konflikt med byggeforbudet i 100-metersbelte til sjø. Dette vil kreve dispensasjon.
  • Det er også ditt ansvar å sjekke at det ikke bygges over ledninger i grunnen.
  • Du trenger ikke å sende en formell nabovarsel. Byggesaksavdelingen vil heller ikke fatte vedtak som naboer kan klage på i disse sakene.

Det kan være vanskelig å tolke nye krav og regler knyttet til et konkret byggetiltak på egen tomt.

Er du usikker? Ta gjerne kontakt med byggesaksavdelingen.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30