Plassering av antenner - Namsos kommune

Namsos kommune

Parabolantenne

Parabolantenne

Antenner må plasseres minst mulig synlig for omgivelsene. 

Sjekk reguleringsplan og bestemmelser før du setter opp en parabolantenne.

Viktig: Du må ikke plassere antennen slik at den er en fare for personsikkerheten, i henhold til krav til helse, miljø og sikkerhet i plan- og bygningsloven

Du trenger ikke å søke dersom

  • antennemasten har maksimal høyde på  2,0 m
  • du ønsker å sette opp én parabolantenne med en diameter som er mindre enn 1,2 meter. 
  • plasseringen av parabolantennen ikke utgjør en fare for personsikkerheten.

Du kan søke selv dersom

  • du skal setter opp en parabolantenne som har en diameter som er større enn 1,2 meter.
  • du ønsker å sette opp mer enn én parabolantenne.

Det er bare å ta kontakt med Byggesaksavdelinga hvis du har spørsmål.

Kontakt

Plan- og byggesak
E-post
Telefon 74 21 71 00

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30