Skal du bygge eller gjøre endringer på hus eller hytte? - Namsos kommune

Namsos kommune

Skal du bygge eller gjøre endringer på hus eller hytte?

Skal du bygge eller gjøre endringer på hus eller hytte?

På disse sidene finner du informasjon som kan hjelpe deg på veien.

A

Antenne og antennesystem

Avslutning av gamle byggesaker

B

Bad

Basseng

Bod/uthus

Bruksendring

Bruksendring av kjeller eller loft til egen boenhet

Bruksendring i eksisterende boliger - tekniske krav

Bygg- og anleggsavfall

Byggegrense mot offentlig veg

Bygningstekniske installasjoner

D

Dispensasjon

Driftsbygninger i landbruket

Drivhus

Dukkestue

E

Erklæring om ansvarsrett

F

Fasadeendring

Ferdigattest og brukstillatelse

Forhåndskonferanse

Forstøtningsmur

G

Garasje og carport

Gjerder og innhegning mot veg

Graving for kabler

H

Hybel

Hybelleilighet

I

Ildsted

L

Leilighet for utleie - selvstendig boenhet

Levegg

LNFR-områder (landbruks-, natur- og friluftsområder)

 

M

Mur

 

N

Nabosamtykke, 4-metersgrense

Nabovarsel

P

Parabolantenne

Pipe

Plassering, høyde og avstand til nabogrense

Påbygg

R

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

 

Riving

S

Skorstein

Små endringer innendørs

Solcellepaneler – solfangere

Støttemur

Søk med hjelp av fagfolk

Søknadspliktige byggearbeider på egen bolig

T

Tekniske krav ved bruksendring i eksisterende boliger

Terrasse/platting

Terrengendring

Tidsfrister

Tilbygg

U

Utepeis

Uthus

Utleie av deler av bolig

V

Veranda

Våtrom

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse
Carl Gulbransons gate 7, 3.etg.
Namsos

 

Åpningstider

  • Man.-fred. 08.00 - 15.45 i perioden 16.9.-15.5.
  • Man.-fred. 08.00 - 15.00 i perioden 16.5.-15.9.
  • Sentralbord: 08.00-15.30