Namsos kommune

Varsling

Varsling

Hvem blir varslet? 

Vi varsler deg ved endringer i vannforsyningen, med informasjon om feiertjeneste o.l. Varsling kan også brukes i beredskapssituasjoner. 

Varsling skjer med SMS til mobiltelefoner og talemelding til fasttelefoner.    

Vi kan sende varsel til innbyggere og virksomheter i hele kommunen eller til et avgrenset område. 

Innbyggere under 16 år mottar ikke varsling.  

Når vi deg eller din virksomhet? 

Telefonlistene våre blir sjekket mot offentlige telefonregistre og folkeregisteret. Er du er usikker på om vi når deg via telefonvarsling kan du sjekke opplysningene som er registrert på deg eller din virksomhet.  

Sjekk adressen din i folkeregisteret 

Er du usikker på om du er registrert på adressen det du bor?  
Sjekk opplysningene dine i folkeregisteret

Sjekk registrert e-post og telefonnummer 

Er du usikker på om du er registrert med riktig e-postadresse og/eller mobilnummer? Dette ligger i det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret.  
Sjekk din informasjon på norge.no.