Namsos kommune

Fyrverkeri

Fyrverkeri

All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, bortsett fra på nyttårsaften mellom klokken 18.00-02.00. 

Lovlig bruk av fyrverkeri 

Uforsiktig og uvettig fyrverkeribruk hos barn og unge fører hvert år til mange branner og personskader. Husk derfor at det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Unntaket er mindre stjerneskudd, som har 12-års aldersgrense. 

Trygg bruk av fyrverkeri 

Brannvernforeningen har laget gode råd for bruk av fyrverkeri som Brann og redning anbefaler alle å følge. 

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri 

Skal du sende opp fyrverkeri eller avfyre pyrotekniske effekter på arrangementer, må du søke om tillatelse til dette. Søknaden sendes til Politiet og brannsjefen. Søknaden må inneholde hvilken type arrangement, tidspunkt, sted og hvem som er ansvarlig.