Namsos kommune

Beredskapsavdelingen

Beredskapsavdelingen

Oppgaver og tjenester

Avdelingen skal:

 • rykke ut ved brann og ulykker for å redde liv og redusere skader på mennesker, dyr, miljøet og materielle verdier. 

 • utføre restverdiredning, som er å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. 

 • sørge for undervisning og øvelser 

 • utføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver 

Lokasjoner og mannskap

Avdelingen består av totalt 95 mannskaper, som er fordelt på seks brannstasjoner og tre depot:

 • Namsos brannstasjon
 • Salsnes brannstasjon
 • Jøa brannstasjon
 • Flatanger brannstasjon
 • Namdalseid brannstasjon
 • Statland brannstasjon
 • Hasvåg (depot)
 • Jøssund (depot)

Kontakt

Beredskapsavdelingen
E-post
Mobil 907 55 079

Avdelingen ledes av Varabrannsjef Svein Åge Finseth

Vakthavende Innsatsleder: 

Vakttelefon: 94 83 28 22 

Sentralbord: 74 21 71 00 

Adresse

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Besøksadresse

Jorunn Ekkers vei 6, 
Namsos