Helse- og omsorg - Namsos kommune

Namsos kommune

Helse- og omsorg

Helse- og omsorg

Oversikt over priser på de ulike helse- og omsorgstjenestene for 2022.

 

Korttidsopphold i institusjon, korttidsopphold i bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio- og ergoterapitjenester

Korttidsopphold i institusjon, korttidsopphold i bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio- og ergoterapitjenester
Hva Pris pr. døgn/dag, kr. Merknad
Egenbetaling for døgnopphold, korttidsopphold institusjon 175,- Følger sentral forskrift
Egenbetaling for dag/natt opphold, institusjon 95,- Følger sentral forskrift
Egenbetaling korttidsopphold i bo og velferdssenter 271,- -
Egenbetaling for transporttjenester - Følger honnørpris for offentlig transport.
Egenbetaling dagtilbud demente 154,- Inkludert transport og kost
Egenbetaling fysio- og ergoterapitjenester, uteblivelse fra avtale 274,- Pr. konsultasjon

Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring
Inntekt Timepris, kr. Abonnementspris pr. mnd., kr. Makspris pr. år, kr.
Inntil 2G (212 798) - 210,- 2.520,-
2-3G (212 798 – 319 197) 300,- 1.123,- 13.476,-
3-4G (319 197 –405 404) 300,- 1.908,- 22.896,-
4-5G (405 404 –506 755) 300,- 2.881,- 34.572,-
Over 5G (> 506 755) 300,- 4.534,- 54.408,-
Grunnbeløp pr 01.05.2021 = kr 106.399,- - - -

Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm

Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm
Hva Pris pr. mnd., kr. Merknad
Kostabonnement i bo- og velferdssenter og bofellesskap 4.019,- -
Utkjøring av middag til hjemmeboende/kjøp ved kjøkken 88,- Pr. porsjon
Utkjøring av middag til hjemmeboende/kjøp ved kjøkken 66,- Redusert porsjon
Leie av trygghetsalarm 153,- Hvis behov for SIM-kort kommer kostnad for dette i tillegg
Abonnement på forbruksartikler som vaskemidler, såpe, toalettpapir osv. i bo- og velferdssenter 200,- Kostnad settes til selvkost og estimert forbruk pr. mnd.

Utfyllende informasjon: Gebyrer og betalingssatser, Namsos kommune 2022 - til utskrift (PDF, 619 kB)

Har du spørsmål om priser på helse- og omsorgstjenestene?

Ta kontakt med Brukerkontoret i Namsos.