Namsos kommune

Skatt og ligning - Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene fra 01.11.

Skatt og ligning - Skatteetaten overtar skatteoppkreveroppgavene fra 01.11.

Fra 01. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Hvilke oppgaver overføres til Skatteetaten?

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Hvor kan du få kontakt med Skatteetaten?

Du kan ringe 800 80 000, her får du et eget tastevalg "har du spørsmål om inn- og utbetaling av skatt?". Her vil personer fra tidligere skatteoppkreverkontor betjene telefonen. 

Alle andre opplysninger finner du på Skatteetatens hjemmeside