Namsos kommune

Skatt og ligning

Skatt og ligning

Skatteoppkreverkontoret i Midtre Namdal har ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen i kommunene Namsos, FlatangerHøylandet, LierneOverhalla og Røyrvik

Hva er skatteoppkreverkontorets arbeidsoppgaver? 

  • Innkreving av skattetrekk, arbeidsgiveravgift, forhåndsskatt, resterende skatt forskuddsskatt
  • og restskatt 
  • Føring av skatteregnskapet 
  • Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere  
  • Skatteoppgjør/avregning 
  • Saksforberedelse for skatteutvalg (ettergivelse/nedsettelse av skatt

Har du behov for skatteattest?

Skulle du ha behov for skatteattest kan du selv bestille attesten på Altinn. Attesten produseres automatisk og blir sendt til din meldingsboks i Altinn. Normalt skjer det umiddelbart så lenge du har sendt bestillingen innenfor ordinær arbeidstid. Attesten er i PDF-format. Har du behov for bistand så kan du bestille skatteattest:

  • Ved henvendelse til skatteopplysningen (som da kan bestille fra kundeloggen), Tlf 800 80 000 
  • Ved henvendelse til skatteoppkreveren (som da kan bestille fra sitt regnskaps- og innkrevingssystem), tlf  94178000  eller på e-post til skatteoppkreveren@namsos.kommune.no

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis. 

Betaling av skatt 

Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto. Innbetaling via bank kan skje elektronisk eller ved bruk av de tilsendte innbetalingsblankettene. Ved elektronisk betaling skal KID-nummeret oppgis sammen med betalingsoppdraget. KID-nummer kan også fås ved henvendelse til skatteoppkreveren eller på Skatteetatens sider.  

Alle samarbeidskommuner har egen skattekasse, slik at det fortsatt er mulig å foreta kontante innbetalinger i den kommunen du skatter til. 

Økonomi og skatt

 

Forskuddsskatt 

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) eller er deltaker i ansvarlig selskap, skal du betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår. Du får tilsendt innbetalingsblanketter fire ganger i året. Det du betaler i forskuddsskatt er beregnet på bakgrunn av overskuddet forrige år.  

Dersom du ikke er enig i fastsettelsen eller har nyetablert foretak, må du sende søknad om endring av utskrevet forskuddsskatt til skattekontoret. Mer informasjon finner du på Skatteetatens hjemmesider. 

Når er det forfall?

Forskuddsskatt forfaller til betaling i 4 terminer den 15.03, 15.05, 15.09 og 15.11. 

Hva skjer om jeg ikke betaler?

Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Dersom kravet ikke betales frivillig, kan skatteoppkreverkontoret iverksette tvangsinnfordring og kostnader påløper i henhold til rettsgebyrloven. 

Nyttige lenker 

Skatteetaten 

Altinn 

Kontakt

Skatteoppkreveren i Midtre Namdal
Telefon 941 78 000

Skatteoppkrever:Gretha Sjursen

 

Fax.: 74 21 71 51  

Adresse

Besøksadresse: 

Carl Gulbransons gt. 7, 5. etg.,

7800 Namsos 

Postadresse:

Namsos kommune,

Stavarvegen 2,

7856 Jøa