Namsos kommune

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Abonnementsgebyr vann 2021
Abonnementsgebyr vann 2021
Type Pris
Vannavgift pr. m3 13,30,-
Nettleie vann pr. abonnement 1.908,-
Avløpsavgift pr. m3 19,40,-
Nettleie avløp pr. abonnement 2.993,-
Behandlingsgebyr 2021 Dersom eier/fester av eiendom unnlater å lese av og sende inn avlesningskort i forbindelse med vannmåleroppgjøret, foretas en stipulert fastsetting av forbruket. Dette kan skje etter at abonnenten er purret 2 ganger. For dette belaster kommunen et avlesingsgebyr. Hvis kommunen må ut til abonnenten å foreta avlesing med eget mannskap belastes et oppmøtegebyr.
Behandlingsgebyr 2021
Type Pris
Gebyr manglende avlesning 750,-
Oppmøtegebyr 1.500,-
Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr
Tilknytningsgebyr for Pris eks. mva., kr. Pris inkl. mva., kr.
Vann:
Bolig, pr. enhet 5.000,- 6.250,-
Andre bygg, eks. næringsbygg 10.000,- 12.500,-
Avløp:
 Bolig pr. enhet 5.000,- 6.250,-
Andre bygg, eks. nøringsbygg 10.000,- 12.500,-
Tømming slamavskillere priser 2021
Tømming slamavskillere priser 2021
Septiktanker Merknad Pris
Septiktanker 0-5 m3 Tømmes årlig 2.480,-
Septiktanker over 5 m3 Tømmes årlig 2.900,-
Septiktanker 0-5 m3 (hytte og fritidsbolig) Tømmes hvert 2. år (årlig pris) 1.303,-
Ekstra tømming av tett tank 0-5 m3 Gjelder også hytte og fritidsbolig 2.480,-
Ekstra tømming av tett tank over 5 m3 Gjelder også hytte og fritidsbolig 2.900,-
Nødtømming 0-5 m3 Gjelder også hytte og fritidsbolig 6.235,-
Tillegg per m3 over 5 m3 Gjelder også hytte og fritidsbolig 480,-
Renovasjon
Renovasjon
Abonnementstype Pris
Abonnement 140 liter 4.753,-
Abonnement 240 liter 5.267,-
Abonnement 360 liter 6.038,-
Renovasjon bunntømte kontainere 5.142,-
Renovasjon for fastboende på øyer 2.695,-
Minstegebyr ved innvilget fritak 1.154,-
Fradrag for hjemmekompostering 270,-
Renovasjon for hytte- og fritidsbolig 1.227,-
Skifte beholder. Pris pr. beholder. 270,-
Tillegg for hening av avfall ved avstander over 10 m. fra godkjent veg
Plassering av stativ/beholder mellom 10-30 meter 675,-
Plassering av stativ/beholder mellom 30-50 meter 1.350,-

Gebyrer og betalingssatser, Namsos kommune 2021 - til utskrift (PDF, 2 MB)​​​​​​​