Helse- og omsorg - Namsos kommune

Namsos kommune

Helse- og omsorg

Helse- og omsorg

Oversikt over priser på de ulike helse- og omsorgstjenestene.

 

​Korttidsopphold i institusjon, korttidsopphold i bo- og velferdssenter, transporttjenester, fysio- og ergoterapitjenester

Korttidsopphold i institusjon, korttidsopphold i bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio- og ergoterapitjenester
Hva Pris pr. døgn/dag, kr. Merknad
Egenbetaling for døgnopphold, korttidsopphold institusjon 170,- Følger sentral forskrift
Egenbetaling for dag/natt opphold, institusjon 90,- Følger sentral forskrift
Egenbetaling korttidsopphold i bo og velferdssenter 263,- -
Egenbetaling for transporttjenester - Følger honnørpris for offentlig transport.
Egenbetaling dagtilbud demente 150,- Inkludert transport og kost
Egenbetaling fysio- og ergoterapitjenester, uteblivelse fra avtale 266,- Pr. konsultasjon

​Praktisk bistand og opplæring

Praktisk bistand og opplæring
Inntekt Timepris, kr. Abonnementspris pr. mnd., kr. Makspris pr. år, kr.
Inntil 2G (202702) - 210,- 2.520,-
2-3G (202702-304053) 300,- 1.091,- 13.092,-
3-4G (304053-405404) 300,- 1.854,- 22.248,-
4-5G (405404-506755) 300,- 2.801,- 33.612,-
Over 5G (Over 509755) 300,- 4.406,- 52.872,-

 

Måltider, vaskeritjenester (etter skjermingsregelen)

Måltider, vaskeritjenester (etter skjermingsregelen)
Hva Pris pr. mnd., kr. Merknad
Kostabonnement i bo og servisesenter og bofellesskap 3.906,- Selvkostpris
Utkjøring av middag til hjemmeboende/kjøp ved kjøkken 88,- Pr. porsjon
Vask av privat tøy 0,- -

 

Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm

Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm
Hva Pris pr. mnd., kr. Merknad
Kostabonnement i bo- og velferdssenter og bofellesskap 3.906,- -
Utkjøring av middag til hjemmeboende/kjøp ved kjøkken 88,- Pr. porsjon
Leie av trygghetsalarm 149,- Hvis behov for SIM-kort kommer kostnad for dette i tillegg
Vask av privat tøy 265,- -
Abonnement på forbruksartikler som vaskemidler, såpe, toalettpapir osv. i Bo- og velferdssenter 175,- Kostnad settes til selvkost og estimert forbruk pr. mnd.

 

Gebyrer og betalingssatser, Namsos kommune 2021 - til utskrift (PDF, 2 MB)

Har du spørsmål om priser på helse- og omsorgstjenestene?

Ta kontakt med Brukerkontoret i Namsos.