Namsos kommune

Bevillinger og prøver

Bevillinger og prøver

Kunnskapsprøve og etablererprøve
Kunnskapsprøve og etablererprøve
Hva Pris
Etablererprøve for daglig leder av serveringssted, pris pr. forsøk 400,-
Kunnskapsprøve, pris pr. forsøk 400,-
Bevillinger
Bevillinger
Hva Pris
Ambulerende bevilling, pr. gang (lukket tilstelning) 380,-
Alminnelig bevilling ved enkeltanledninger 380,-
Bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven, salg
Bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven, salg
Salg Pris
Pr. vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1 (volumprosent 2,5-4,7) 0,22
Pr. vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2 (volumprosent 4,7-22) 0,60
Bevillingsgebyr salg utgjør minimum 1.700,-
Bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven, skjenking
Bevillingsgebyr i henhold til alkoholloven, skjenking
Skjenking Pris
Pr. vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1 (volumprosent 2,5-4,7) 0,49
Pr. vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 2 (volumprosent 4,7-22) 1,29
Pr. vareliter for alkoholholdig drikke i gruppe 1 (volumprosent 22-60) 4,27
Bevillingsgebyr skjenking utgjør minimum 5.300,-

Gebyrer og betalingssatser, Namsos kommune 2021 - til utskrift (PDF, 2 MB)