Namsos kommune

Behandlingsgebyr graving i kommunal vei, graving på områder som eies eller festes av kommunen og gebyr på sanitærmeldinger

Behandlingsgebyr graving i kommunal vei, graving på områder som eies eller festes av kommunen og gebyr på sanitærmeldinger

Graving i kommunal vei
Hva Pris
Behandlingsgebyr gravemelding og søknad om tillatelse til graving i kommunal grunn/veg 2.500,- ekskl. mva
Behandlingsgebyr søknad om sanitærmelding 2.500,- ekskl. mva
Dobbelt gebyr der graving iverksettes uten søknad 5.000,- ekskl. mva
Gebyr ved ny behandling, avvik, endring eller utvidelse av gitt tillatelse 1.250,- ekskl. mva
Godkjenning og oppfølging av arbeidsvarslingsplaner 1.000,- ekskl. mva
Påvisning av vann- og avløpsledninger som utføres av Namsos kommune, pr. påvisning 850,- ekskl. mva
Innmåling av ledningsnett for entreprenører, pris pr. time 800,- ekskl. mva