Namsos kommune

Barnehage, SFO og kulturskole

Barnehage, SFO og kulturskole

Priser barnehageplass 2021
Barnehageplass Pris pr. mnd.
100 % plass 3.230,-
80 % plass 2.733,-
60 % plass 2.118,-

Det gis søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer  2 og 50 % fra og med barn nummer 3.

På denne siden finner du informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.

 

Priser SFO 2021
Timer per uke Pris
SFO over 60 timer på 4 uker, hel plass 2.680
SFO under 60 timer på 4 uker, 1/2 plass 2.060,-
Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 2 -

Vi velger å ha to plasstyper, det vil være opp til den enkelte skole i samarbeid med foreldre hvordan tilbudet organiseres/benyttes

 

Betalingssatser i kulturskolen skoleåret 2020/2021
Type plass Tidligere Namsos Tidligere Namdalseid og Fosnes
Ordinær elevplass 3.600,- (Inkludert Gromus) 2.800,-
Førskoleplass (Til og med 1. klasse) 3.200,- 2.800,-
SimSalaSpill (aspirantopplæring korps) - -
Moderasjoner
Søskenmoderasjon 50 % på 1 tilbud (rimeligste) på alle søsken fra nummer 2
Korpspakke (for medlemmer i skolekorps) 50 % på korpsinstrumentet

Gebyrer og betalingssatser, Namsos kommune 2021 - til utskrift (PDF, 2 MB)