Namsos kommune

Velkommen til Namsos kommunes nye hjemmeside

Vi jobber med å få på plass alt innhold.
Finner du ikke det du leter etter, så ta kontakt med oss.

E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Telefon: 74 21 71 00.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

I Namsos kommune har vi eiendomsskatt. Det betyr at alle som eier tomt, bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester som skole, barnehage, pleie- og omsorgstjenester - og andre tilbud som, kino, bibliotek, vedlikehold av veier, parker osv.

Hvordan fastsettes eiendomsskatt?

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på eventuelt bunnfradrag, skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7.

Kunngjøring av skatteliste

Namsos kommune kunngjør en liste over alle de skattepliktige eiendommer med tilhørende eiendomsskatt innen 1. mars. Det legges i tillegg ut en liste over hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens §5 og §7.

Listen er tilgjengelig i 4 uker og du kan lese papirversjon på eiendomsskattekontoret og innbyggertorgene. 

Hvordan fastsettes verdi på eiendommene?

Hvert 10. år skal det etter Eiendomsskatteloven gjennomføres en ny taksering av alle eiendommer. Dette for å fange opp verdiendring og andre endringer som har betydning for beregning av eiendomsskatten.

Det er gjennomført taksering slik at hele kommunen har felles takstgrunnlag fra 01.01.2020. Dette for å sikre likebehandling og riktig takst på alle eiendommer i kommunen.

NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt skal utgjøre 25 % av omsetningsverdien.

Kan jeg klage?

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme forhold to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt til kommunen innen 6 uker etter at skattelistene ble lagt ut, det vil si innen 12.april.

Kontakt

Eiendomsskattekontoret
E-post
Mobil 975 60 019

Adresse

Besøk oss:

Carl Gulbransons gate 7, 5 etg

7800 Namsos

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA