Budsjettsending - 9. november kl. 17.00 - Namsos kommune

Namsos kommune

Budsjettsending - 9. november kl. 17.00

Budsjettsending - 9. november kl. 17.00

Her er kommunedirektørens presentasjon av forslag til budsjett for 2021 og handlingsprogram med økonomiplan for 2021-2024.

Her finner du selve budsjettdokumentet:

Kommunedirektørens forslag - Handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024