Namsos kommune

Påkjørsel av dyr

Påkjørsel av dyr

Påkjørsel av vilt skal meldes til vakttelefon: 

  • 954 54 855 i gamle Namsos og Fosnes 

  • 938 97 934 i gamle Namdalseid 

  • eller politiet på telefon 02800 

Kommunen har eget ettersøkspersonell som tar seg av skadet vilt ved påkjørsel eller andre årsaker 

Påkjørsel av fredet vilt

  • Fredet vilt (gaupe, jerv, bjørn osv) og husdyr er ikke kommunens ansvarsområde. 
  • Hvis du har kjørt på fredet rovdyr eller husdyr må du kontakte politiet på telefon 02800. 

Dødt vilt

  • Dersom man finner et dødt vilt skal man i de fleste tilfeller la naturen gå sin gang.
  • Kommunen som viltorgan har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne dødt vilt.
  • Kommunens rolle er å besørge ettersøk av skadet vilt og ivaretakelse av vilt som ressurs.