Namsos kommune

Kommunale viltfond

Kommunale viltfond

Kommunale viltfond er et bundet driftsfond som avsettes til viltformål. Midlene kommer fra fellingsavgifta for storvilt (elg og hjort) og evt. overskudd av kjøttsalg fra påkjørt vilt. 

Fondet kan brukes til:  

  • Tiltak for å fremme viltforvaltning, styrke kunnskap om viltet, jaktorganisering m.m i kommunen og mellom nabokommuner gjennom samarbeid i regi av organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv

  • Å dekke kommunens utgifter til ettersøk og håndtering av skadet vilt og fallvilt i kommunen

  • Tiltak for å forebygge skader på landbruksnæring voldt av hjortevilt

Fondet kan ikke brukes til: 

  • Kommunens adm. av viltforvaltningen

  • Erstatte skader voldt av vilt

  • Skuddpremier

Kontakt

Geir Modell
Rådgiver utmark/ Natur og næring
E-post
Telefon 402 38 256
Mobil 402 38 256