Namsos kommune

Har du lyst til å prøve fiskelykken?

Har du lyst til å prøve fiskelykken?

Fritidsfiske i regionen reguleres i all hovedsak av forskrifter knyttet til lov om laks og innlandsfiske, og de muligheter grunneieren har til regulering med bakgrunn i loven. I statsallmenninger forvaltes fiske av fjellstyrene, kortsalg gjennom Inatur. På privat grunn av grunneier eller grunneierorganisasjoner

Fiskekort innlandsfiske

Fiskekort laksefiske

Kontakt

Geir Modell
Rådgiver utmark/ Natur og næring
E-post
Telefon 402 38 256
Mobil 402 38 256