Landbruksvei - Namsos kommune

Namsos kommune

Landbruksvei

Landbruksvei

Hva er en landbruksvei?

 Veier med hovedformål landbruk (skogbruk, jordbruk, landbruksbygg ol.)

Du må søke om bygging/ombygging av landbruksvei

  • Skal du bygge en landbruksvei må du søke,
  • Hvis du skal oppgradere eller utbedre en landbruksvei til bedre veiklasse iht. “Normaler for landbruksveier”, for eksempel fra enkel traktorvei (slep) til traktorvei, eller fra traktorvei til bilveg, må du også søke.
  • Større oppgradering av eksisterende eldre bilvei er ofte også søknadspliktig.

Hvordan søker du?

  • Du bruker søknadskjema som du finner på nettsidene til Landbruksdirektoratet (PDF-dokument som må fylles ut). Lenke til skjemaet finner du nedenfor.
  • Søknadsskjemaet sendes til Namsos kommune sammen med kart med inntegnet tiltak og eventuelt dekningsområde
  • Du kan sende søknaden til postmottak@namsos.kommune.no eller pr. post til Namsos kommune, Stavarvegen 932, 7856 JØA

Her finner du søknadsskjema i papirform, bygging/ombygging av landbruksvei

Digitalt søknadsskjema fra Altinn, bygging/ombygging av landbruksvei

Hvem behandler søknaden?

Din søknad behandles av landbrukskontoret i kommunen.

Søknad om tilskudd til bygging av landbruksvei

Hvis veien blir godkjent og den er i riktig veiklasse, kan du søke om tilskudd til bygging av landbruksveien. Betingelsene for å søke om tilskudd. (PDF, 309 kB)

Skogfond

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Skjema for forhåndsgodkjenning av mer enn 4 kr/m: 

Skjema - melding om vedlikehold av skogsbilvei

Lover og forskrifter

Kontakt

Per Olav Meosli
Fagansvarlig landbruk/ Natur og næring
E-post
Mobil 958 26 704

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart