Rådgivning for bedrifter og etablere - Namsos kommune

Namsos kommune

Rådgivning for bedrifter og etablere

Rådgivning for bedrifter og etablere

Namsos kommune styrker rådgivningstjenesten for etablerere og bedrifter.

Namsos kommune har som ambisjon å være en næringsvennlig kommune, og ønsker å styrke rådgivningstjenesten vår for gründere og bedrifter. Kommunen har inngått avtale med iNam (Innovasjon Namdal) om kjøp av denne tjenesten, med oppstart fra 1. mai.

Både etablerere og bedrifter med utviklingsplaner kan ta kontakt med iNam for veiledning. Kommunens tjeneste er gratis for bedrifter og etablerere. Namsos kommune har i tillegg ressurser til arbeid med næringsutvikling og større
prosjekter i egne rekker.

Kommunen vil ha tett samarbeid og dialog med iNam i det videre arbeidet.

Hva er INam?

INAM (Innovasjon Namdal) tilbyr rådgivning innen bedriftsutvikling og prosjektgjennomføring for Namdalsregionen.

Mer informasjon om INam

Kontakt

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 478 17 262
Mobil 478 17 262
Sigrid T. Angen
kommunalsjef
E-post
Mobil 907 14 453