Næringsliv - Namsos kommune

Namsos kommune

Næringsliv

Næringsliv

Kommunen har som ambisjon å være en næringsvennlig kommune. Her finner du informasjon om kommunens tilbud til etablerere og bedrifter, kommunale næringsfond, rådgivning med mer. 

Fagområdet Næring er kommunens tjeneste ovenfor lokalt næringsliv og skal kunne yte støtte til fornyelse, omstilling og etableringer. 

Vi ønsker å bidra til:  

  • et variert, lønnsomt og framtidsrettet næringsliv med trygge og varige arbeidsplasser.  

  • kompetanse og kapasitet i arbeidet med næringsutvikling og samfunnsutvikling  

  • At kommunen opptrer som en stabil, langsiktig og kompetent partner i utviklingssamarbeid med næringslivet, fylkeskommunen og andre regionale aktører  

  • Større påvirkningskraft og effekt av den kommunale innsatsen i regionen gjennom felles strategier og målrettet satsing 

Fagområdet er i tillegg kommunens tjeneste ovenfor alle innbyggere og næringsliv når det gjelder etablering av moderne og effektiv infrastruktur innen bredbånd, mobiltelefoni, kollektivtransport, veier, havner, luftfart m.m. 

Med utgangspunkt i kommunens til enhver tid vedtatte planer vil det være utarbeidet strategier og prioriterte satsingsområder som er retningsgivende for vårt arbeid med nærings- og samfunnsutvikling.  

 

Kontakt

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 478 17 262
Mobil 478 17 262
Sigrid T. Angen
kommunalsjef
E-post
Mobil 907 14 453