Namsos kommune

Kommunalt næringsfond

Kommunalt næringsfond

Namsos kommune har også vedtatt etablering av et eget næringsfond som bedrifter og etablerere kan søke støtte til.
Næringsfondet er et viktig virkemiddel i de tilfellene andre offentlige støtteordninger ikke «treffer».

Informasjon om ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond

Målet er at bedrifter og etablerere med gode ideer skal kunne gjennomføre planene sine, og fondet vil være et supplement til andre virkemidler.

Hvordan søker du?

Du må søke via www.regionalforvaltning.no.

Søkere som skal etablere bedrift må legge ved forretningsplan. Andre søkere må legge ved prosjektplan.

Søknadsskjema - regionalforvaltning.no

Kontakt

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 478 17 262
Mobil 478 17 262
Sigrid T. Angen
Kommunalsjef strategi og samfunnsutvikling
E-post
Mobil 907 14 453