Namsos kommune

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel

Tilskudd til avløsning ved sykdom og lignende skal bidra til å dekke utgifter til avløyser når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta på grunn av sykdom, graviditet eller sykt barn. 

Hva tilbyr vi?

Du kan få tilskudd ved:

  • Sykdom med sykmelding
  • Svangerskap/fødsel/adopsjon eller omsorgsovertakelse
  • Kronisk sykt barn og følge av barn til behandling
  • Dødsfall (for nære gjenlevende til avdød som var berettiget tilskudd)

Hvem kan få tilbudet?

Ordningen gjelder foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon, plante, og birøkt. Søker må være under 70 år, og avløser må være over 15 år. 

Det stilles krav om at søkeren må ha næringsinntekt på minimum en ½ G.  Grunnbeløpet i Folketrygden.

Hvordan og når må du søke?

Du må søke etterskuddsvis, og søknadsfristen er 1 år etter siste dag som gir rett til tilskudd.

Du må legge ved sykemelding eller annen relevant dokumentasjon for årsak til søknaden, samt vedtak fra NAV om innvilget/avslått søknad om sykepenger, fødselspenger.

Søknadsskjema - tilskudd til avløsning av jordbrukere ved sykdom og fødsel


Fullstendig beskrivelse av ordningen, søknadsskjema og gjeldende tilskuddssatser.

Kontakt

Tove Berit Ostad
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 974 96 305
Mobil 974 96 305
Olav Strøm
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 975 04 225
Mobil 975 04 225

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart