Namsos kommune

Tidligpensjonsordningen

Tidligpensjonsordningen

For å bidra til tidligere generasjonsskifter og på denne måten stimulere rekrutteringen, er det innført en tidligpensjonsordning for jordbrukere. 

Hvem kan få tilbudet?

  • Du må ha fylt 62 år og ha drevet jordbruk i minst 15 år for å få tidligpensjon. 
  • Verken du som bruker eller din ektefelle/samboer kan eie landbrukseiendom når en eller begge går over på tidligpensjon. 
  • Det stilles krav til inntekten over en referanseperiode, næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Referanseperioden er fem sammenhengende år der siste år er to år tilbake i tid i forhold til søknadsåret. 

 Tidligpensjon kan ytes som enbruker- eller tobrukerpensjon. Størrelsen på tidligpensjon fastsettes i jordbruksoppgjøret. 

Hvordan søker du?

  • For å få tidligpensjon må du søke om dette på skjema som er fastsatt av Landbruksdirektoratet. 
  • Fylkesmannens landbruksavdeling kan svare på spørsmål om ordninga. 
  • Søknaden sendes til kommunen, og vi videresender den til Fylkesmannen som avgjør søknaden.

Søknad om tidligpensjon for jordbrukere

  
Tidligpensjon beregnes fra og med den måned kravene i ordningen er oppfylt og søknaden, med all nødvendig dokumentasjon, har kommet inn til kommunen. Tidligpensjonen utbetales av Landbruksdirektoratet kvartalsvis.  

På Landbruksdirektoratets hjemmesider kan du lese mer om tidligpensjonsordningen 

Kontakt

Tove Berit Ostad
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 974 96 305
Mobil 974 96 305
Olav Strøm
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 975 04 225
Mobil 975 04 225

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart