Namsos kommune

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk

Økologisk landbruk skiller seg fra konvensjonelt landbruk ved at det ikke benytter kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler, men bekjemper ugress og skadedyr mekanisk og biologisk. Driftsformen til et økologisk landbruk hviler på å stimulere til økt samspill mellom jord, mikroorganismer, planter, dyr og mennesker.

Utvikling av økologisk landbruk og omsetning av økologiske landbruksprodukt er et satsingsområde, og er omtalt i «Nasjonal strategi for økologisk landbruk» fra 2018. Målet er å stimulere til økologisk produksjon som er etterspurt i markedet. 

Gratis tjeneste fra Norsk landbruksrådgivning

Vi anbefaler alle som vil legge om til økologisk produksjon å benytte seg av ”økologisk første råd ”. Dette er en gratis tjeneste fra norsk landbruksrådgivning, Her blir brukets muligheter for økologisk drift gjennomgått, samtidig med en orientering om regelverk omkring økologisk produksjon. 

Tilskudd til økologisk landbruk

For å motta tilskudd til økologisk landbruk må foretaket være tilknyttet Debios kontrollordning for økologisk produksjon.

For å være sikker på å få produksjonen godkjent som ny økologisk produsent bør en være innmeldt i Debio innen 1. mai omleggingsåret. 

Hva består produksjonstilskuddet av?

Produksjonstilskudd til økologisk landbruk består av: arealtilskudd til økologisk areal og tilskudd til økologisk husdyrproduksjon. 

Sertifisering for økologisk landbruksproduksjon

Her finner du en beskrivelse av hvordan du kan bli en del av Debios kontrollordning for økologisk landbruk.

Landbruksforvaltningen kan utbetale økologiske produksjonstilskudd hvis Debio har godkjent den økologiske drifta på bruket. Det skal legges med kart som viser hvor på bruket karensarealene ligger. 

Mer informasjon om regler og kontrollordningen for økologisk produksjon

Les mer om økologisk landbruk: Landbruksdirektoratets hjemmeside 

Kontakt

Tove Berit Ostad
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 974 96 305
Mobil 974 96 305
Olav Strøm
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 975 04 225
Mobil 975 04 225

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart