Namsos kommune

Nydyrking

Nydyrking

Nydyrking kan bare skje etter plan som er godkjent av kommunen. Det betyr at alle som ønsker å sette i gang med nydyrking må søke Namsos kommune om tillatelse.  

Hva betyr nydyrking?

  • Nydyrking defineres som fulldyrking og overflatedyrking av jord.
  • Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes som nydyrking. 

Hvordan søker du om nydyrking?

  • Søknad om nydyrking skrives på et eget skjema fastsatt av Landbruks- og matdepartementet
  • Du sender skjemaet til kommunen sammen med nødvendige vedlegg.

Skjema for søknad om godkjenning av plan for nydyrking

Saksbehandling

Før vedtak blir fattet, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendig, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig. Regional kulturmyndighet og Samisk kulturminneråd skal ha alle saker til vurdering, mens fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg der nydyrking kan berøre vesentlige miljøverdier. 

Dersom nydyrkingen ikke er gjennomført innen 3 år etter at planen er godkjent, faller tillatelsen bort. 

Hele forskriften om nydyrking 

Kontakt

Tove Berit Ostad
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 974 96 305
Mobil 974 96 305
Olav Strøm
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 975 04 225
Mobil 975 04 225

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart