Namsos kommune

Krav til dyrehold

Krav til dyrehold

For de fleste husdyrslag har det etter hvert kommet egne forskrifter som har til formål å legge forholdene til rette for god helse og trivsel for dyra. Her finner du mer informasjon om regelverk og krav til dyrehold. 

Forskriftene er hjemlet i lov om dyrevelferd av 19.06.2009  

Det er Mattilsynet som har fører tilsyn og fatter vedtak i saker etter de forskjellige forskriftene. Eier/bruker skal melde fra til Mattilsynet før igangsetting av nybygging eller ominnredning av husdyrrom, før oppstart av nytt husdyrhold, ved endring av husdyrhold mv. 

Generelle regler for hold av dyr finner du i forskrift om velferd for produksjonsdyr av 03.07.2006. Her omtales bl a krav om kompetanse hos den som skal stelle dyr, krav om daglig tilsyn, dyrets behov for bevegelse, tilgang på vann og fôr, generelt om krav til bygninger og teknisk utstyr 

Spesifikke regler for hold av de ulike husdyrene finner du i egne ”holdforskrifter ” for hvert dyreslag.  Her omtales mer detaljert hver dyrearts krav til oppstalling, klima, lys, støy, mosjon, tilsyn og stell mv. 

forskrift om velferd for hest , av 02.06.2005 

forskrift om hold av storfe av 22.04.2004 

forskrift om hold av svin av 18.02.2003 

For hold av hest er det utarbeidet egne retningslinjer til forskriften. Med dette vil Mattilsynet sikre lik og harmonisert tolkning og gjennomføring av bestemmelsene i forskriften

Mattilsynet har utgitt brosjyrer om hold kjæle- eller hobbydyr. I tillegg til råd om utstyr, fôring og stell gis det en kort oversikt over hva du bør tenke over før du anskaffer deg den aktuelle dyrearten. Les mer i mattilsynets brosjyrer

 

Adresse

Besøksadresse:

Gløttvegen 2, Namdalseid

Postadresse:

Namsos kommune
Landbrukskontoret
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Kart