Namsos kommune

Investerings- og bedriftsutviklingsmidler

Investerings- og bedriftsutviklingsmidler

Investerings -og bedriftsutviklingsmidlene i landbruket (IBU-midlene) skal stimulere til lønnsomme investeringer i landbruket; enten i tradisjonell landbruksnæring, eller i nye næringer med tilknytning til en gård.

IBU-midlene avsettes over jordbruksavtalen og inngår som en del av "lønnsavtalen" mellom Staten og landbrukets forhandlingsorganisasjoner hvert år. Les mer om jordbruksforhandlingene på LMD sin hjemmeside. 

Innovasjon Norge Trøndelag behandler alle søknader om IBU-midler til næringsformål. De har også satt i gang en del program for å følge opp ulike satsingsområder. I tillegg har Fylkeskommunen en egen pott som er øremerka til mindre næringsretta mobiliseringstiltak. 

Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet Regionalt næringsprogram for landbruket i Trøndelag 2019 - 2022 Her er det nedfelt prioriteringer og støttenivå for bruk av IBU- midlene. 

Kommunen er førstelinjetjeneste for IBU-midlene. Vi tar mot alle henvendelser og bidrar i arbeidet med søknad og formidler kontakter. Alle søknader om BU-midler går via kommunal landbruksforvaltning for uttalelse, før vi sender saken til Innovasjon Norge.

Les mer om søknad til Innovasjon Norge i våre "huskelister" for søkere 2018: 

  

  

I tillegg til tilskudd kan Innovasjon Norge gi ordinære lån til bruksutbygging, eiendomskjøp og finansiering av våningshus/kårbolig. Dette er markedsregulerte lån. 

 

Kontakt

Tove Berit Ostad
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 974 96 305
Mobil 974 96 305
Olav Strøm
Rådgiver jordbruk/ Natur og næring
E-post
Telefon 975 04 225
Mobil 975 04 225