Namsos kommune

Spillemidler

Spillemidler

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.  Det kan søkes om tilskudd til:

  • Nye idretts- og friluftsanlegg 
  • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
  • Nærmiljøanlegg

Skal du bygge nytt, bygge om eller modernisere et kulturbygg? Da kan du søke om tilskudd "Spillemidler til kulturbygg".

Spillemidler

 

Kontakt

Ove A. Sæternes
Konsulent
E-post
Telefon 907 03 065
Mobil 907 03 065

Spillemiddelkonsulent

Adresse

Besøksadresse:

Kulturhuset i Namsos
Stasjonsgata 3, 7800 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA