Namsos kommune

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner i momskompensasjon.

Alle som søker må være registert i Frivillighetsregistret.

Hvordan søker du?

  • Du søker på elektronisk søknadsskjema og må logge inn via ID-porten. 
  • Ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet om du har spørsmål eller opplever problemer med søknadsskjemaet. De kan hjelpe til med utfyllingen av skjemaet.

Søknadsskjema momskompensasjon

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. 

Les mer om ordningen på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet