Frivillighetspris - Namsos kommune

Namsos kommune

Frivillighetspris

Frivillighetspris

Namsos kommunes frivillighetspris skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i Namsos kommune. 

Frivillighetsprisen tildeles en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og lokalsamfunnet i Namsos kommune. Prisen deles ut for første gang i 2020.

Prisen

  • Prisen består for tiden av kr 10 000 og et kunstverk. 
  • Forslagsfristen gikk ut 14. november.

Kriterier Frivillighetsprisen

Formål 

  • Frivillighetsprisen skal anerkjenne, synliggjøre og motivere frivilligheten i Namsos kommune. 
  • Frivillighetsprisen tildeles en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og lokalsamfunnet i Namsos kommune. 
  • Frivillighetens bredde og mangfold skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en person, en lokal forening eller en gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. 
  • Frivillighetsprisen kan tildeles enkeltpersoner bosatt i kommunen eller med annen sterk tilknytning til kommunen.  
  • Namsos kommune deler normalt ut frivillighetsprisen hvert år. 

Prisen 

Frivillighetsprisen består av et kunstverk samt et pengebeløp på kr. 10 000,-. Prisen skal bære inskripsjonen "Namsos kommunes frivillighetspris" og årstall. 

Nominasjon 

Frivillighetsprisen utlyses hvert år på kommunens hjemmeside og i lokalavisene. Forslag på kandidater til frivillighetsprisen sendes inn til kommunen innen en fastsatt frist hvert år.  

Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner. I tillegg til innkomne forslag kan Utvalg for Folk og enheten kultur og inkludering selv foreslå kandidater til prisen. 

Utvelgelse  

Tildeling av kulturpris, frivillighetspris og ungdomsstipend til kulturutøvere behandles og vedtas av en komite bestående av ordfører, leder for Utvalg for Folk og en politisk valgt representant fra Utvalg for Folk. Komiteen følger valgperioden. Ordføreren er leder i komiteen.  Kommunedirektøren bistår med faglig kompetanse uten stemmerett. 

Vedtak om pristildeling skal begrunnes og komiteen skal i sitt vedtak også peke på hvordan utdelingen skal skje. 

Utdeling 

Overrekkelse av prisen skjer på kommunestyremøtet i desember samme år eller ved en annen passende anledning, som for eksempel frivillighetens dag 5. desember. 

Prisen deles ut av ordfører, eller den han/hun bestemmer.  

Vedtatt i Utvalg for Folk 15.10.20 

Namsos kommune har også en egen kulturpris

Kontakt

Ann Evy Duun
Kommunalsjef kultur og inkludering
E-post
Mobil 990 46 710