Namsos kommune

Ungdomsstipend til kulturutøvere

Ungdomsstipend til kulturutøvere

Ungdomsstipendet til kulturutøvere skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine felt. Stipendet skal være en anerkjennelse til unge kulturutøvere. Det skal særlig legges vekt på å hjelpe frem yngre, lovende ungdommer fra kommunen før de fanges opp av sentrale stipend- og støtteordninger 

  • Søknadsskjema kommer ca 1. januar 2021.
  • Søknadsfrist: 1. mars 2021.

Kriterier 

Formål: 

Ungdomsstipendet til kulturutøvere skal bidra til å gi unge mennesker innenfor kunst- og kulturfeltet mulighet til videreutvikling innenfor sine felt. Stipendet skal være en anerkjennelse til unge kulturutøvere. Det skal særlig legges vekt på å hjelpe frem yngre, lovende ungdommer fra kommunen før de fanges opp av sentrale stipend- og støtteordninger 

Alle grener av kulturlivet regnes som likeverdige som for eksempel idrett, sang, musikk, diktning, drama, dans, bildende kunst og annen kulturell aktivitet. I vurdering av aktuelle kandidater skal det over tid legges vekt på en rimelig fordeling mellom ulike kulturuttrykk 

Stipendet 

Ungdomsstipendet består av et diplom og en pengesum på 15 000 kroner. 

Hvem kan søke? 

Ungdomsstipendet kan gis til ungdommer mellom 13 og 25 år som er bosatt i Namsos kommune eller har en annen tilknytning til kommunen. Prisen kan etter særskilt vurdering tildeles en gruppe personer der et samarbeid kan begrunne at tildelingen er naturlig. 

Stipendet skal benyttes til konkrete oppgaver, som for eksempel studiereiser, utstyr kurs eller trenings-/konkurranseopphold. 

Søknad 

Søknaden skal inneholde opplysninger om søkeren, og den aktivitet søkeren har utført innen kulturområdet. Dessuten skal søknaden inneholde en plan for bruken av stipendet og søkerens framtidige mål og ambisjoner 

Alle søknader om stipend skal være skriftlige. Søknadsfrist er 1 mars. 

Vurdering 

Tildeling av kulturpris, frivillighetspris og ungdomsstipend til kulturutøvere behandles og vedtas av en komite bestående av ordfører, leder for Utvalg for Folk og en politisk valgt representant fra Utvalg for Folk. Komiteen følger valgperioden. Ordføreren er leder i komiteen.  Kommunedirektøren bistår med faglig kompetanse uten stemmerett. 

Vedtak om stipendtildeling skal begrunnes og komiteen skal i sitt vedtak også peke på hvordan utdelingen skal skje. 

Overrekkelse  

Stipendet deles ut av ordfører, eller den han/hun bestemmer. Overrekkelse av prisen skjer ved passende anledning etter vurdering og tilrettelegging av rådmannen.

Kontakt

Ann Evy Duun
Kommunalsjef kultur og inkludering
E-post
Mobil 990 46 710