Namsos kommune

Digitalt interaktivt kurs i sambygging og prosessledelse

Digitalt interaktivt kurs i sambygging og prosessledelse

Hva skjer når vi som innbygger blir sambygger og får komme med ideer, utvikle og i større grad delta i lokal samfunnsutvikling? Når innbygger blir sambygger?

Hva skal til for at vi sammen skal klare å sette i gang slike prosesser, der vi alle kan bli deltakere i utviklingen av våre lokalsamfunn?

Namsos kommunes visjon «sammen skaper vi muligheter» legger til rette for utvikling og inviterer til deltakelse. Om du er innbygger, folkevalgt eller kommunalt ansatt, la oss bli bedre på å bygge sammen!

Vi er nå i gang med utviklingen av et mulighetstorg og mulighetsteam i Namsos kommune som skal bidra til mer samskapende lokal utvikling.

Mer om dette prosjektet Innbygger som Sambygger, prosesskompetanse og erfaringer fra Bolyst prosjektet i Steinkjer får du høre om som kursdeltaker og etterhvert på kommunens hjemmeside og kanaler.

Vi har fått med oss god ekspertise!

Kurset er utformet og ledes av prosess ekspertene; Astrid Skogseth og Grete Waaseth med verktøy og erfaring fra Steinkjer og Bolystprosjekt.

Tema

Utvikling av muligheter og Mulighetsteam her hjemme med Bolystteam erfaringer fra Steinkjer som metode for innbyggerinvolvering.

Målet er å bli tryggere i rollen som tilrettelegger i slike prosesser og veien videre.

Kursinnhold

  • Opplæring i metoder for innbyggerinvolvering for å bli tryggere i den samskapingen som skal skje i slike prosesser (Kommune 3.0). Det bygger på likeverd og partnerskap som skal sikre god samskaping
  • En bevisstgjøring rundt når ulike metoder er egnet
  • Hva er suksessfaktorer?
  • Hvilke feller må vi unngå?
  • Tips og erfaringsutveksling rundt hvordan en kommune kan snu de ansatte sine forventninger til innbyggerne, og innbyggerne sine forventninger til kommunen - til effektive partnerskap for fremtidsrettet lokalsamfunnsutvikling.
  • Diskusjon og erfaringsutveksling rundt hva som kreves av folkevalgte, innbyggere, ansatte i administrasjonen og næringsliv.

Hvorfor bør du delta på dette kurset?

Kurset er ment å gi innbygger, ansatte og folkevalgte et felles verdigrunnlag og felles verktøy/arbeidsmetode for en åpen, inkluderende og engasjert samfunnsutvikling. Basert på anvendt teater og bolystteam-metoden i Steinkjer.

Informasjonside om Steinkjer og bolyst 

Kontaktperson

Ønsker du mer informasjon om kurset? Ta kontakt med Kine Kvalstad.

Digital link til kurset

Det er flott om dere lokalt kan sitte i små grupper sammen, da vi vil dele dere inn i arbeidsgrupper, men du kan også delta uten å delta i gruppe. Følg tiltak fra folkehelseinstituttet.

Digital link og informasjon sendes i forkant av kurset på din e-postadresse.

Kursdager for innbyggere og folkevalgte
Kursdager for innbyggere og folkevalgte
Dato Tidspunkt
26. mai Kl. 16.00-19.00
27. mai Kl. 16.00-19.00
8. juni Kl. 16.00-19.00
9. juni Kl. 16.00-19.00

Kursinformasjon til innbyggere og folkevalgte

 

Kursdager for ansatte i kommunen
Kursdager for ansatte i kommunen
Dato Tidspunkt
27. mai 12.00-15.00 og 16.00-19.00
9. juni 12.00-15.00 og 16.00-19.00

Kursinformasjon til ansatte i kommunen

Påmeldingsskjema - Digitalt interaktivt kurs i sambygging og prosessledelseFelt merket med * må fylles ut

Kontakt

Kine Kvalstad
Prosjektkoordinator
E-post
Telefon 468 99 847