Namsos kommune

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass

Påmelding til kulturskolen er bindende for hele skoleåret, dvs. at avgiften må betales selv om eleven slutter i løpet av perioden.

Dersom du mener det er saklig grunn for å slippe å betale hele, evt. deler av avgiften, må du begrunne dette i oppsigelsen.

Oppsigelse av elevplass (PDF, 389 kB)

Kontakt

Kulturskolen
E-post
Telefon 74 21 75 00

Adresse

Besøksadresse:

Namsos kommunale kulturskole
Geilin 1, 7803 NAMSOS

Postadresse:

Stavarvegen 2, 7856 JØA