Namsos kommune

Namsos Kulturskole starter fysisk undervisning mandag 25.januar.

Undervisningen vil foregå på gult nivå, som betyr forsterket renhold og 1 meters avstand hvor det er mulig. Alle kontaktflater rengjøres mellom hver undervisningsstime. 

Kulturskole