Invitasjon til stormøte på Bangsund skole - Namsos kommune

Namsos kommune

Invitasjon til stormøte på Bangsund skole

Invitasjon til stormøte på Bangsund skole

Namsos kommune har satt i gang forprosjekt Bangsundhall og skal i den forbindelse gjennomføre en behovskartlegging.

 • Sted: gymsalen på Bangsund skole
 • Dato: torsdag 30. september 2021
 • Tidspunkt: kl 18.00-19.30.

Har du en god ide eller meninger knyttet til bruken av Bangsundhallen?

Involvering av brukergruppene er viktig, derfor ønsker vi innspill fra deg som innbygger.

Vi inviterer 1-2 representanter fra lag/foreninger

Har du et lag eller en forening som ønsker å bidra inn i dette arbeidet? Vi vil gjerne høre din stemme, og inviterer 1-2 representanter fra alle lag og foreninger på Bangsund og omegn.

Arbeidsgruppe

Det er satt ned en arbeidsgruppe som er bredt satt sammen med representanter fra:

 • Bangsund skole
 • Idrettsrådet
 • Bangsund Vel
 • Bangsund IL
 • Bangsund Samfunnshus
 • Ungdomsrådet
 • FAU
 • Kommunens avdeling for strategi og samfunnsutvikling, kultur og idrett/spillemidler 

På møtet vil vi informere om arbeidet i arbeidsgruppa, og om hvordan akkurat din stemme kan bli hørt.

Smittevernhensyn vil bli ivaretatt.

Velkommen!

Har du spørsmål om møtet?

Spørsmål kan rettes til Marthe Sund, tlf. 91 33 15 50

Send inn ditt innspill: behovskartlegging - Bangsundhallen.