Friviligsentraler - Namsos kommune

Namsos kommune

Frivilligsentraler

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige, og jobber for å skape inkludering og gode fellesskap.  Frivilligsentralene genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen. 

I Namsos har vi to frivilligsentraler:  

Namdalseid frivilligsentral – eies og drives av kommunen, men virker i den frivillige sektoren.  

Namdalseid frivilligsentral er 5 år i 2020.

Namsos frivilligsentral – eies og drives av Namsos Røde Kors.