Fritidsstipend - Namsos kommune

Namsos kommune

Fritidsstipend

Fritidsstipend

Alle barn og unge i Namsos skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter om de ønsker det, økonomi skal ikke stå til hinder. Om du eller noen du kjenner kan tenke deg å drive med organiserte fritidsaktiviteter i Namsos, men tenker at dere ikke har råd så finnes det muligheter for å få hjelp med dette. 

Søknadsskjema - Fritidsstipend

Det er viktig for barn å være med der andre barn er slik at de føler seg inkludert, lærer nye ting og at de får driver med spennende aktiviteter sammen med andre. 

Fritidsstipendet kan dekke utgifter til utstyr, reiser, cuper, turneringer og lignende, slik at det blir mulig for flere å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. 

Hva er Fritidsstipend? 

  • Et «spleiselag» mellom flere aktører for å gi barn og unge et godt fritidstilbud. Dette betyr at foreldre, lag/forening og fritidsfondet sammen kan finne gode løsninger for finansiering.  

  • Fritidsstipendet innebærer at barn og unge med behov for det, kan få støtte til å drive med organiserte fritidsaktiviteter uten at foreldrene er nødt til å søke om dette. 

Husk å søke om Fritidskort 

Alle barn og unge mellom 6 og 18 år får Fritidskort som dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn pr. halvår.  

Hvem kan få Fritidsstipend? 

Fritidsstipend er rettet mot barn og unge mellom 6 og 18 år i familier med økonomiske utfordringer som trenger støtte til å dekke utgifter knyttet til reiser, utsyr eller endre utgifter ut over deltakeravgifter. 

Hva kan fritidsstipendet brukes til? 

Fritidsstipendet kan brukes til alle former for fritidsaktiviteter, slik at hvert barn selv kan velge hva de ønsker å delta på. Ordningen dekker støtte til utstyr, cuper, turer, transport eller lignende. 

Hvordan få Fritidsstipend? 

  1. Ta kontakt med en fritidsaktivitet du/ditt barn er interessert i og spør om du/dem kan begynne. Oversikt over lag og foreninger i Namsos kommune. 
  2. Start opp aktiviteten, registrer deg for vanlig fritidskort og ha det artig. 
  3. Når faktura for utgifter tit reiser, turneringer eller lignende kommer – ta kontakt med leder/trener og si at dere har utfordringer med å betale denne og spør om klubben kan søke om å få dette dekket via Fritidsstipendet.  Du kan også ta direkte kontakt med Fritidsvert i kommunen.
  4. Trenger du nye sko, uniform, ski, gitar eller noe annet for å drive med din aktivitet kan du søke om å få støtte fra fritidsstipendet for å få dekket dette. 
  5. Treneren/lederen kan søke for å få dekket dine utgifter og Fritidsstipend betaler direkte til klubben uten at klubben behøver å nevne at det er akkurat deg eller din familie dette gjelder. Søknaden er altså anonym, og det er kun deg/din familie og trener/leder som vet at dere har fått dekket dette av Fritidskort stipend.

 

Hva kan fritidsstipendet ikke brukes til? 

Fritidsstipendet kan ikke brukes til medlemskontingent eller deltakeravgift. 

Ønsker du å låne utstyr?

På BUA kan de som ønsker det låne masse forskjellig utstyr. Vi anbefaler alle å kikke innom for å se hva som finnes der.

Kontakt

Bernt Kristiansen
prosjektleder Fritidskort
E-post
Mobil 402 31 801