Fritidskort - Namsos kommune

Namsos kommune

Fritidskort

Fritidskort

Endring i fritidskortet i Namsos: støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge: støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge i familier med økonomiske utfordringer.

Hvem kan få fritidskort?

Trang familieøkonomi kan gjøre det vanskelig å betale for barnas fritidsaktiviteter. Derfor fortsetter Namsos kommune med ordningen Fritidskortet for de med økonomiske utfordringer for deltakelse. Dette gjelder for barn mellom 6 og 18 år. Fritidskortet bidrar i hovedsak til å dekke utgifter til medlemskap og aktivitetsavgift i korps, idrett, 4H eller liknende. Arrangøren er merket med fritidskortet i Friskus. 

Hva kan dekkes av fritidskort?

Sportsutstyr, instrumenter, reiser og cuper etc kan også helt eller delvis dekkes av Fritidskortet. For dette kreves at du som voksenperson sender inn en enkel søknad på vegne av barnet, skjema kommer her.

BUA Namsos

BUA Namsos er en utlånsordning for utstyr til sport og friluftsliv. 

Du finner utstyr som du kan låne på BUA Namsos sin hjemmeside.

Finner du ikke din klubb, forening eller aktivitet? 

Hvis ikke din klubb/forening/aktivitet er oppført som arrangør i Friskus: Følg veiledningen for lag og foreninger, eller kontakt prosjektleder Bernt Kristiansen for hjelp. 

Veiledning Friskus for lag og foreninger.

 

Ta kontakt med innbyggertorg@namsos.kommune.no / 74 21 71 00 eller ta kontakt med prosjektleder fritidskortet, for å få tilsendt info om hvordan dere kan ta i bruk Fritidskortet. 

 

 

Kontakt

Bernt Kristiansen
Prosjektleder fritidskort/fritidsvert
E-post
Mobil 402 31 801