Fritidskort Pluss - Namsos kommune

Namsos kommune

Fritidskort Pluss

Fritidskort Pluss

Alle barn og unge i Namsos skal få muligheten til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av hjemmets økonomi! Om du eller noen du kjenner kan tenke deg å drive med fritidsaktiviteter i Namsos, men tenker at dere ikke har råd så finnes det muligheter for å få hjelp med dette. 

Søknadsskjema - Fritidskort pluss

Det er viktig for alle barn og unge å være med der andre barn og unge er slik at de føler seg inkludert, lærer nye ting og at de får drive med spennende aktiviteter sammen med andre. 

Fritidskortet Pluss er et tilbud i tilknytting til Fritidskortet som ble lansert høsten 2020. Med Fritidskort Pluss tar vi sikte på å kunne hjelpe de som har økonomiske utfordringer som blir til hinder for at barn og unge skal delta i organiserte aktiviteter i Namsos. Målgruppen for disse midlene er barn og unge fra familier med økonomiske utfordringer og for dem som har behov for støtte utover det vanlige Fritidskortet. 

Hva er Fritidskort Pluss? 

Fritidskort Pluss er en ordning som dekker deltageravgifter som overstiger det vanlige fritidskortet. Dette betyr at de som har utfordringer med å betale lisenser, treningsavgifter, medlemskontingenter eller andre deltakeravgifter ut over fritidskortet kan søke om å få dekket disse.  

Hvem kan få Fritidskort Pluss? 

Fritidskortet Pluss er rettet mot barn og unge mellom 6 og 18 år i familier med økonomiske utfordringer som trenger støtte til å betale deltakeravgifter som overstiger 1000 kr i halvåret. 

Hvordan få Fritidskort Pluss? 

  1. Ta kontakt med en fritidsaktivitet du/ditt barn er interessert i og spør om du/dem kan begynne. Oversikt over lag og foreninger i Namsos kommune.
  2. Start opp aktiviteten, registrer deg for vanlig fritidskort og ha det artig. 
  3. Treneren/lederen eller foresatte kan søke på vegne av deg for å få dekket dine deltakerkostnader ut over det som dekkes av vanlig fritidskort
  4. Kommunen putter mer penger på din Friskus-saldo

Har du søkt om Fritidskort?

Fritidsstipend: denne ordningen dekker støtte til utstyr, cuper, turer, transport eller lignende. 

Kontakt

Bernt Kristiansen
prosjektleder Fritidskort
E-post
Mobil 402 31 801