Fritidskort - informasjon til lag og foreninger - Namsos kommune

Namsos kommune

Fritidskort - informasjon til lag og foreninger

Fritidskort - informasjon til lag og foreninger

Sammen med lag, foreninger og organisasjoner vil Namsos kommune gjøre det mulig for flere å delta i organiserte fritidsaktiviteter med venner og klassekamerater.

Midlene utbetales gjennom portalen Friskus, og lagene som ønsker å være en del av ordningen må registrere seg der. 

Nå kan du registrere ditt lag eller din forening