Fritidskort - informasjon til lag og foreninger - Namsos kommune

Namsos kommune

Fritidskort - informasjon til lag og foreninger

Fritidskort - informasjon til lag og foreninger

Alle barn og unge født mellom 2003 og 2016 i Namsos får et gavekort på 1000 kr i halvåret til fritidsaktiviteter. Sammen med lag, foreninger og organisasjoner vil Namsos kommune gjøre det mulig for flere å delta i organiserte fritidsaktiviteter med venner og klassekamerater.

Midlene utbetales gjennom portalen Friskus, og lagene som ønsker å være en del av ordningen må registrere seg der. Namsos kommune er 1 av 12 forsøkskommuner som tester ut ordningen med fritidskort. Det betyr at ikke alt er perfekt, men at vi jobber for å finne de gode løsningene.

Nå kan du registrere ditt lag eller din forening