Namsos kommune

Fritidskort for barn og unge

Fritidskort for barn og unge

Alle barn og unge i Namsos får et gavekort på 1000 kr i halvåret til fritidsaktiviteter! Vi skal gjøre det mulig for flere å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med venner og klassekamerater. Fritidskort for våren 2021 er nå klart, men det blir litt annerledes enn i høst!

Namsos Kommune har tatt i bruk en ny løsning for utdeling av fritidskort, og denne nettportalen heter Friskus.

Friskus gjør det enkelt for alle Namsos innbyggere å delta på aktiviteter i kommunen. Plattformen innehar oversikt over både aktiviteter og foreninger, samt at tildeling og distribusjon av fritidskort.

Besøk vår nye nettportal - Friskus

I Friskusportalen finner du etter hvert en oversikt over alle fritidsaktører som tilbyr betaling med Fritidskort. Du må være oppmerksom på følgende:

 • som foresatt må du opprette en bruker i Friskusportalen 
 • du skal nå velge hva du vil bruke fritidskortet på for vårsemesteret. Ditt valg for høsten 2020 gjelder ikke lengre.
 • med den nye ordningen skal du betale faktura for din fritidsaktivitet direkte i Friskus-portalen, og ikke i nettbanken.
 • pengene du har i fritidskortet blir tilgjengelig når du skal betale faktura, og trekkes fra fakturabeløpet. Du kan enkelt fordele pengene på fritidskortet på flere fakturaer.

Videoveiledninger

Hvordan hente ut fritidskortet på vår nye portal friskus? (Husk Lyd!)

Hvordan betale deltakeravgift med Friskus? (Husk Lyd!)

 

Hva er Fritidskort?

 • Dette er en ordning som gjelder alle barn og unge som er født mellom 2002 og 2014 med bostedsadresse i Namsos kommune får opp til 1000 kr i halvåret som du kan bruke på en eller flere fritidsaktiviteter.
 • Fritidskortet er personlig 

Søsken får ett fritidskort hver

Hva kan fritidskortet brukes til?

 • Fritidskortet dekker deltakeravgift på en eller flere aktiviteter inntil kr. 1000 pr. barn pr. halvår.
 • Treningsavgift, spillerlisens, kontingent etc. er inkludert i ordningen.
 • Fritidskortet dekker organiserte hverdagsaktiviteter som skjer minst 10 ganger i halvåret.
 • Du kan bruke Fritidskortet til betaling av elevkontingent i Kulturskolen.
 • Overstiger kostnadene 1000 kr pr halvår vil laget eller foreningen fakturere deg det resterende beløpet.

Dersom deltageravgiften er høyere enn 1000 kr, og er for krevende for familiens økonomi, kan du være aktuell som søker til Fritidskort Pluss. 

Fritidskortet kan ikke brukes til:

 • ferietilbud, leiropphold eller turneringer
 • kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter.
 • sportsutstyr, instrumenter osv.

Dersom du har behov for å dekke utgifter til utstyr, turneringer, turer og lignende kan det være du er aktuell som søker til Fritidsstipend

Hva er forskjellen på Fritidskort, Fritidskort Pluss og Fritidsstipend?

 • Fritidskortet er for alle barn og unge.
 • Fritidskortet dekker 1000 kr av deltakeravgiften til fritidsaktiviteter per halvår.
 • Fritidskort Pluss og Fritidsstipend er for barn og unge i familier med lav inntekt
 • Fritidskort Pluss dekker deltakeravgift som overstiger 1000 kr. per halvår
 • Fritidsstipend dekker andre utgifter tilknyttet fritidsaktiviteter som eksempelvis utstyr, reiser og lignende.

Fritidskort barn og unge

Kontakt

Esten Skullerud
Prosjektleder Fritidskort
E-post
Telefon 938 74 440