Språkvenn - Namsos kommune

Namsos kommune

Språkvenn

Språkvenn

En språkvenn er for eksempel en nabo, en kollega, en som har barn i samme klasse eller barn i samme fritidsaktivitet som en bosatt flyktning.

Hvordan kan du bli en språkvenn? 

  • Du trenger ingen utdannelse for å være en språkvenn.  

  • Det viktigste er at du er villig til å gi litt av din egen tid og at du snakker norsk.  

  • Tilbudet skal være til nytte for begge to, og det er frivillig og ulønnet.  

  • Det kan også være en arena for «bytte» av språk, hvor du lærer f.eks. arabisk samtidig som du lærer bort norsk. 

Dette møtet kan være starten på et vennskap, hvor man gjensidig utvikler forståelse for en ny kultur og nytt språk. 

 

Lære språket og bli kjent med lokalsamfunnet 

Som ny i et land og i en kommune er det mye som er ukjent; skikk og bruk, uformelle koder, lokal humor og småprat. Norsk språk er grunnleggende for å være en del av lokalsamfunnet. Ditt vennskap vil bidra til å dekke det formell opplæring ikke kan gi – mengdetrening og bruk av språk i hverdagssammenheng. 

 

Det første møtet 

Innvandrertjenesten organiserer det første møtet. Det er en fordel om du kan gi oss litt opplysninger om deg selv og dine interesser, hvis du ønsker at personen du skal være språkvenn for deler dine interesser. 

Etter første møtet er det opp til dere å avtale nye treffpunkt. Det er lurt å avklare hvor ofte man skal treffes, slik at man har felles forventninger. Avtaler kan endres dere imellom dersom tid/dato skulle vise seg å ikke passe. 

 

Ta kontakt med Innvandrertjenesten 

Har du litt tid til overs som du ønsker å bruke på å utvikle ditt sosiale nettverk og bidra til mangfold, så er det bare å ta kontakt med Innvandrertjenesten. 

Kontaktinformasjon:  

Seerwan Majeed tlf. 95 89 49 92, mail seerwan.majeed@namsos.kommune.no 

Ann Helen Westermann tlf. 94 16 66 12, mail ann-helen.westermann@namsos.kommune.no 

 

Informasjon om språkvenn til utskrift (PDF, 90 kB)