Namsos kommune

Velkommen til Namsos kommunes nye hjemmeside

Vi jobber med å få på plass alt innhold.
Finner du ikke det du leter etter, så ta kontakt med oss.

E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Telefon: 74 21 71 00.

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet (Intro) er et kommunalt opplæringstilbud til deg mellom 18 og 55 år som er bosatt i Namsos kommune etter avtale med IMDi.

Hvem kan få tilbudet?

Du har både rett og plikt til å delta på Intro. Her lærer du norsk og samfunnskunnskap og får kunnskap om hvordan du kan ta videre utdanning eller få en jobb. Programmet er på full tid, dvs. 37,5 timer pr. uke. og går over to år (tre ved behov). Du får introlønn mens du går på Intro. 

Hvor er opplæringen?

Opplæringen skjer på Namsos opplæringssenter (lenke) og er et samarbeid mellom skolen og Innvandrertjenesten.  

Hva skal du lære på Intro?

På intro lærer du norsk, samfunnskunnskap, du får arbeidstrening og lærer om det norske utdanningssystemet. 

Språk og arbeidspraksis

I løpet av Intro skal du ha språkpraksis eller arbeidspraksis. Da er du utplassert i en bedrift i en periode og får trening både i å snakke norsk og se hvordan hverdagen på en norsk arbeidsplass er. Dette er en god mulighet til å bli kjent med nordmenn, og samtidig se og observere hvordan nordmenn jobber  sammen. Du vil også få innblikk i noen av de uskrevne reglene som finnes på en norsk arbeidsplass. 

Hva skjer når du er ferdig på Intro?

Når du er ferdig på Intro er målet at du er klar for videre utdanning og/eller arbeid her i Norge. Skal du ut i arbeid får du videre oppfølging fra NAV med å søke ledige stillinger. Vi hjelper deg med å søke lån og stipend fra Statens Lånekasse for utdanning hvis du skal videre på skole. 

Nyttige lenker

Her kan du lese hvem som har rett og plikt til norskopplæring 

Les mer om opplæring og utdanning i Norge på Imdi's nettside  

Informasjon på andre språk 

Informasjon om det norske utdanningssystemet på engelsk, pashto, tigrinja, kurmandji, arabisk og dari.  

Informasjon om norsk arbeidsliv på engelsk. 

Kontakt

Innvandrertjenesten
Mobil 959 35 360

Adresse

Besøksadresse:
1.etg. i Namsos samfunnshus  
Abel Margrethe Meyers gt. 12, Namsos 

Postadresse:
Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Åpningstider

Hverdager 08:00 – 15:30 

Tirsdag og fredag er kontoret ikke åpent for personlig oppmøte uten avtale.  

Telefontid hverdager kl. 08:00 – 15:30.  

Vi har noen ansatte som jobber på kveld og de kan treffes etter avtale.