Namsos kommune

Velkommen til Namsos kommunes nye hjemmeside

Vi jobber med å få på plass alt innhold.
Finner du ikke det du leter etter, så ta kontakt med oss.

E-post: postmottak@namsos.kommune.no
Telefon: 74 21 71 00.

Innvandrertjenesten i Namsos

Innvandrertjenesten i Namsos

På denne siden kan du lese om hva vi i innvandrertjenesten jobber med og hva vi kan tilby deg.

Innvandrertjenesten i Namsos

 • Innvandrertjenesten har ansvar for mottak og bosetting av flyktninger etter avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).
 • Vi bosetter flyktninger fra forskjellige mottak, samt overføringsflyktninger som kommer via FN
 • Namsos kommune bosetter flyktninger etter anmodning fra IMDI. Det er en politisk sak og kommunestyre som bestemmer hvor mange flyktninger vi skal ta imot hvert år.  

Innvandrertjenesten driver introduksjonsprogram for flyktninger sammen med Namsos opplæringssenter. Introduksjonsprogrammet inneholder norskopplæring, samfunnsinformasjon og språkpraksis. Introduksjonsordningen omfatter alle i alderen 18-55 år. Målsettingen med ordningen er å bli kvalifisert for jobb eller utdanning i løpet av 2 år. 

Innvandrertjenestens oppgaver

 • klargjøre og tildele boliger for 1.gangs bosetting.
 • bistå praktisk og økonomisk til etablering i bolig. 
 • gi nødvendig informasjon om norske forhold. 
 • samarbeide med aktuelle instanser. 
 • råd og veiledning til alle innvandrere som bor i kommunen. 
 • bidra til at barn får en meningsfylt fritid. 
 • tolketjeneste. 
 • ansvar for botiltak og oppfølging av alle enslige mindreårige som er/blir bosatt etter avtale med IMDI i kommunen.
 • foreldreveiledning ICDP 

Hvordan inkluderer vi flyktninger i vår kommune?

Arbeid og utdanning 

Alle som bor i Namsos skal få mulighet til å bruke ressursene sine og bidra til fellesskapet. For flyktninger er norskkunnskaper og arbeid de to viktigste nøklene til å bli en del av det norske samfunnet.  

Kommunen har tre baseskoler for grunnleggende norskopplæring hvor de fleste barn med innvandrerbakgrunn starter sin skolegang i Namsos. Voksne flyktninger og ungdommer over grunnskolealder får opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved Namsos opplæringssenter og forberedes for videre utdanning og for det norske arbeidslivet. 

Fritid og nærmiljø 

For den enkeltes muligheter til å lykkes i Norge er det viktig å ha fotfeste i flere fellesskap, ikke bare i familien, men også i lokalsamfunnet og i fritidsaktiviteter. Flyktninger har et selvstendig ansvar for å bli selvhjulpne og å tilpasse seg et nytt samfunn, men naboer og velforeninger er viktige døråpnere som gjør det lettere å bli inkludert. Din innsats kan bety mer enn du aner! 

Nyttige lenker

Kontakt

Innvandrertjenesten
Mobil 959 35 360

Adresse

Besøksadresse:
1.etg. i Namsos samfunnshus  
Abel Margrethe Meyers gt. 12, Namsos 

Postadresse:
Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Åpningstider

Hverdager 08:00 – 15:30 

Tirsdag og fredag er kontoret ikke åpent for personlig oppmøte uten avtale.  

Telefontid hverdager kl. 08:00 – 15:30.  

Vi har noen ansatte som jobber på kveld og de kan treffes etter avtale.