Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Vold og seksuelle overgrep

Vold og seksuelle overgrep

Informasjon 23.mars 2020: Krisesenteret holder åpent som vanlig for de som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger et trygt, midlertidig botilbud.

Dagsamtaler og besøk på senteret gjennomføres ikke, men råd og veiledning gis på telefon.

Ta kontakt på telefon 740 777 10 eller krverdal@online.no om du opplever vold i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted.

Utsetter du noen for vold?

Alle som står nær hverandre kan krangle og være uenige. Det skal likevel ikke være sånn at du gjør partneren din eller barnet ditt redd eller utrygg. Livet i en familie skal være trygt for alle parter. Det skal gå an å være uenige, ha egne meninger og ville noe annet enn den du er sammen med.

Hvis du slår, sparker eller kommer med trusler, ydmyker, krenker eller kontrollerer andre, utøver du vold. Hvis du har problemer med å kontrollere temperamentet ditt, eller er oppfarende og stadig skremmer noen du egentlig er glad, kan du få hjelp til å endre deg.

Mestringsenheten – psykisk helse og rus tilbyr behandling med Sinnemestring Brøset-Modellen til voksne menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner.

Nyttige lenker

www.dinutvei.no

www.sinnemestring.no

www.littsint.no

Er en du kjenner utsatt for vold?

Bry deg

Kjenner du noen du tror blir utsatt for vold eller overgrep, og lurer på hva du skal gjøre? Er du redd for å blande deg i noe du ikke har noe med, eller lurer du kanskje på hvordan du best kan hjelpe? Mange har kjent på den samme tvilen og usikkerheten. Ikke all vold er synlig, og den kan derfor være vanskelig for utenforstående å oppdage. Når det i tillegg kan være vanskelig for den som utsettes for vold å fortelle om det til andre, forblir ofte volden usynlig. Derfor ønsker vi at du skal bry deg!

Nettsiden Din vei ut gir informasjon til deg som er pårørende eller kjenner en som er utsatt for vold eller overgrep. 

Snakk sammen

Å spørre noen om de har blitt eller blir utsatt for vold, kan være vanskelig og vi kan derfor være redde for trå feil. De fleste ønsker imidlertid at noen skal bry seg. Å vise at du bryr deg og lytter, og er tydelig på at du tror på det du blir fortalt kan være noe av det viktigste du kan bidra med. 

Målet med en samtale er å motivere den som er utsatt for vold til å kontakte hjelpeapparatet slik at volden stopper. Er du usikker på hva du skal gjøre kan du drøfte saken anonymt med krisesenter eller politi.

Krisesenter Trøndelag - https://www.krisesenteret-nt.no/

 

Kontakt

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
Mobil 74 07 77 10
Barnevernet Ekspedisjon
Mobil 476 65 270

Du kan også ringe direkte til ansatte som står i telefonlista.  

Utenfor kontortid: 
Steinkjer og omegn barnevernvakt har beredskap for kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger ved akutte henvendelser som ikke kan vente.
Telefonnummer: 489 55 599


Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 

 

Leder for barneverntjenesten:
Kirsti Myrvang
Telefon: 995 85 828