Namsos kommune

Besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen

Ny informasjon 2. juni 2020:

Besøksforbudet er opphevet. Du finner rutiner for gjennomføring av besøk inne hos bruker/pasient. Ta gjerne kontakt med aktuelle avdeling hvis du har spørsmål.

Sykeheim